Aktualizacja dokumentów abonenckich

Komunikat z dnia: 22.02.2021

Szanowni Państwo,

 

   W związku z koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) Dz. Urz. UE. L Nr 321, str. 36 wraz z późn. zm prezentujemy Państwu zaktualizowane dokumenty abonenckie:

  • REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSMISJI DANYCH (INTERNET).
  • ZAKTUALIZOWANY CENNIK OGÓLNY.

Zmiany Regulaminu świadczenia usług obejmują m.in.:

  • Wprowadzenie obowiązku informowania abonenta o automatycznym przedłużeniu na czas nieokreślony umów zawartych na czas określony w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem okresu , na jaki umowa została zawarta, sposobach jej rozwiązania a także najkorzystniejszych oferowanych przez Operatora pakietach taryfowych,
  • Realizacje prawa abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu,
  • Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa pozostałych zapisów Regulaminu świadczenia usług wymagających aktualizacji.

W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian w Regulaminie świadczenia usług mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy powinno zostać dostarczone w formie pisemnej do dnia 31.03.2021 do najbliższego biura obsługi klienta lub pocztą tradycyjną na adres:

Marton Media Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 1/2, 87-400 Golub-Dobrzyń

(liczy się data wpływu oświadczenia do siedziby spółki).

Jako powód rezygnacji z usług prosimy podać informację o braku akceptacji zmian w Regulaminie świadczenia usług. Brak wypowiedzenia umowy w wyznaczonym terminie będzie uznawany za zgodę na stosowanie postanowień Regulaminu w jego nowym brzmieniu.

Nowe dokumenty wchodzą w życie z dniem 01.04.2021. Zmiana dotyczy tylko klientów posiadających Umowę na usługę dostępu do Internetu.

 

Dokumenty w formacie pdf do pobrania poniżej:

Cennik ogólny

Regulamin ogólny Internet

Podaj nam swój telefon lub e-mail…

Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym możliwym terminie aby porozmawiać o interesującej Cię ofercie !

Nasze dane kontaktowe

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację na zapisywanie cookies na Państwa urządzeniu końcowym.